Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường NANOTEK trân trọng kính chào Quý khách hàng !!!                                                                                                                                                       Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các giải pháp môi trường tốt nhất!!!                                                                                                                                                                                Hotline: 0984049564 / Email: Nanotek.contact@gmail.com

1. Giới thiệu dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cơ khí công nghệ Phúc Tý
  • Địa điểm: Biên Hòa – Đồng Nai
  • Tên hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải
  • Công suất xử lý: 10 m3/ngày.đêm

Xưởng mài kính

 

2. Mục tiêu dự án

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm. Nước sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

 

3. Căn cứ thiết kế

  • Tính chất nước thải cần xử lý và yêu cầu chất lượng nước sau xử lý.
  • Lưu lượng cần xử lý và chế độ xả thải.
  • Hệ thống hoạt động ổn định, dễ vận hành.
  • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

 

4. Công nghệ xử lý

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ (bể tự hoại, bể tách dầu) trước khi dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý:

Nước thải từ bể thu gom được bơm WP01 bơm lên bể điều hòa.

Nước thải từ bể điều hòa được bơm WP02 bơm lên bể keo tụ – lắng.

Để đảm bảo quá trình keo tụ hiệu quả, hóa chất keo tụ được châm vào nhằm keo tụ các chất ô nhiễm trong nước thải. Hóa chất trợ keo tụ Polymer cũng được bổ sung vào nhằm tăng kích thước bông cặn giúp tăng khả năng lắng bông cặn.

Tại bể keo tụ – lắng, nước thải dâng từ dưới lên, phần bùn sinh ra từ quá trình keo tụ có tỷ trọng lớn hơn nước nên sẽ lắng xuống đáy bể. Phần nước trong thu trên bề mặt bể keo tụ – lắng được dẫn sang bể trung gian. Bùn tại đáy bể lắng được xả định kỳ về bể chứa bùn để nén bùn. Khi bùn tại bể chứa bùn đầy sẽ được hút bùn đem đi xử lý bởi cơ quan có chức năng.

Tại bể trung gian, hóa chất oxy hóa được châm vào dòng tuần hoàn, đồng thời khí ozone cũng được châm vào dòng tuần hoàn thông qua ejector về bể trung gian nhằm oxy hóa các hợp chất hữu cơ và tiêu diệt vi sinh vật. Cuối cùng, nước thải từ bể trung gian được bơm WP03 bơm đẩy qua hệ thống lọc áp lực nhằm giữ lại các cặn lơ lửng và hấp phụ các chất ô nhiễm. Nước thải sau lọc áp lực đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được dẫn ra nguồn tiếp nhận.

Hệ thống xử lý nước thải mài kính

 

đối tác

Scroll Up