Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường NANOTEK trân trọng kính chào Quý khách hàng !!!                                                                                                                                                       Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các giải pháp môi trường tốt nhất!!!                                                                                                                                                                                Hotline: 0984049564 / Email: Nanotek.contact@gmail.com

1. Thành phần tính chất nước thải trại heo

Trại heo Lê Hà được xây dựng hiện đại theo quy mô công nghiệp, tọa lạc tại Hàm Tân, Bình Thuận.

Trại heo theo quy mô công nghiệp Lê Hà

 

Một số chỉ tiêu nước thải trước và sau khi xử lý để làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống xử lý:

STT Chỉ tiêu Đơn vị Đầu vào

Đầu ra

Loại A-QCVN62-2016/BTNMT

1 pH   7,8 6-9
2 COD mg/l 867 100
3 BOD5 mg/l 722 40
4 SS mg/l 125 50
5 Dầu động thực vật mg/l 4  
6 Nitơ tổng mg/l 242 50
7 Amonium mg/l 150  
8 Photphos tổng mg/l 12  
9 Coliform MPN/100ml 25.000 5000

 

2. Đề xuất phương án xử lý

Nước thải được xử lý qua hầm Biogas để giảm bớt nồng độ ô nhiễm và xử lý Photpho, sau đó sang Hố lắng 1 và 2 đóng vai trò lắng cặn. Từ đây, nước thải được bơm sang bể điều hòa bằng bơm tự hút. Có đường ống tách rác đặt ngập dưới bể. Hệ thống chống đóng muối và cặn vôi (scaling) giúp bảo vệ bơm hoạt động ổn định, lâu dài (do hàm lượng muối amoni trong nước thải chăn nuôi rất lớn).

Bể điều hòa & trộn bùn hoạt tính: có chức năng ổn định lưu lượng và nồng độ, cấp thêm bùn vi sinh cho nước thải đầu vào. Sau đó nước thải được xử lý yếm khí và hiếu khí qua bể Anoxic và Aerotank trước khi qua bể lọc màng MBR và khử trùng .

Quá trình lọc bằng màng MBR không chỉ giúp loại bỏ hữu hiệu các chất hữu cơ vô trong nước thải.

Nước sau xử lý đạt loại A QCVN 62:2010/BTNM và có thể tái sử dụng cho việc tưới cây hoặc rửa chuồng trại

Một số hình ảnh thi công công trình:

 

 

đối tác

Scroll Up