Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường NANOTEK trân trọng kính chào Quý khách hàng !!!                                                                                                                                                       Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các giải pháp môi trường tốt nhất!!!                                                                                                                                                                                Hotline: 0984049564 / Email: Nanotek.contact@gmail.com

1. Giới thiệu dự án

Chủ đầu tư: Công ty CP thủy sản Vĩnh Kim

Địa chỉ: xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số lượng công nhân: 230 công nhân và cán bộ.

Quy mô sản xuất: khoảng 2.000 tấn sản phẩm/năm. Mặt hàng chủ yếu là tôm tươi và tôm thu mua.

Công nhân sản xuất và mặt hàng tôm đông lạnh

 

2. Tính chất nước thải

Lưu lượng nước thải:  khoảng 200 m3/ngày.đêm

Nguồn phát thải: nước thải sinh hoạt của công nhân và nước thải sản xuất.

  • Nước thải sinh hoạt: chứa cặn lơ lửng, hàm lượng chất hữu cơ, hợp chất nito, phostpho, chất tẩy rửa, dầu mỡ, một số loài vi khuẩn và chất đào thải từ cơ thể con người.
  • Nước thải sản xuất: chứa hàm lượng chất hữu cơ cao (các chất vụn như gạch, đầu vỏ,…), cặn lơ lửng, chất tẩy rửa, chlorine và vi khuẩn.

Bảng 1: thành phần ô nhiễm của nước thải

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải chưa xử lý
1 pH 7,2
2 SS mg/l 250
3 COD mg/l 970
4 BOD5 mg/l 620
5 Amoni mg/l 15
6 Tổng N mg/l 80
7 Clo dư mg/l 4,73
8 Tổng Coliform MPN/100ml 17.0000
9 Tổng Photpho mg/l 60
10 Dầu mỡ mg/l 17,5 – 18,8

Nguồn: Công ty CP thủy sản Vĩnh Kim

 

3. Yêu cầu xử lý

Nước thải đầu ra đạt mức B, QCVN 11:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải thủy sản.

Công trình xử lý thiết kế đạt các yêu cầu: 

  • Căn cứ tính chất thành phần và lưu lượng nước thải đầu vào;
  • Điều kiện mặt bằng, địa chất khí hậu;
  • Mức độ yêu cầu xử lý nước thải của công ty (đạt QCVN 11:2015/BTNMT, cột B) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận;
  • Chi phí phù hợp, dễ dàng vận hành, bảo trì, chi phí vận hành và hóa chất là thấp nhất;
  • Yêu cầu khác từ chủ đầu tư.

Bảng 2: Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra

Nguồn: QCVN 11:2015/BTNMT

 

Một số hình ảnh công trình:

 

đối tác

Scroll Up