Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường NANOTEK trân trọng kính chào Quý khách hàng !!!                                                                                                                                                       Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các giải pháp môi trường tốt nhất!!!                                                                                                                                                                                Hotline: 0984049564 / Email: Nanotek.contact@gmail.com

 

 

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Phòng nhân sự

 • Tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ phù hợp cho công ty.
 • Tổ chức nơi ăn ở cho công nhân, quản lý hành chánh, đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình, đảm bảo trật tự trị an trong thời gian làm việc cũng như trong giờ nghỉ.
 • Tính toán lương thưởng cho nhân viên và công nhân

 2. Phòng kế toán vật tư

 • Cung ứng toàn bộ vật tư sử dụng cho công trình theo đúng yêu cầu về chủng loại, quy cách, phẩm chất, cung cấp thiết bị máy móc cho công trình phù hợp với tiến bộ và yêu cầu thi công công trình.
 •  Theo dõi thống kê khối lượng thanh toán
 • Thanh toán tiền công cho các tổ thợ và thanh toán các khoản chi tại công trường

3. Phòng thi công

 • Trực tiếp giám sát và chỉ đạo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công trình.
 • Hướng dẫn cho công nhân tiến hành thực hiện các sữa đổi trong quá trình thi công theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan thiết kế (nếu có)
 • Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến công trình, tổ chức thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
 • Ghi chép nhật ký công trình theo dõi toàn bộ tình hình thi công (tiến độ, khối lượng, chất lượng, vật tư…)
 • Cùng với chủ đầu tư, cơ quan thiết kế tổ chức giám sát thực hiện việc lập hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra chất lượng từng công việc, từng hạng mục & toàn bộ công trình.
 • Lập kế hoạch thi công, kế hoạch cung ứng vật tư, nhân công, máy móc thiết bị thi công cho công trình phù hợp với tiến độ & yêu cầu thi công công trình.
 • Theo dõi việc thực hiện công trình theo tiến độ đã đề ra
 • Hướng dẫn cho công nhân các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên công nhân trong việc chấp hành các quy định về an toàn khi thi công điện , dàn giáo, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động.
 • Cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và kiểm tra nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo đúng quy định.

4. Phòng dự án

 • Chuẩn bị các thủ tục về mặt pháp lý của công ty.
 • Lên danh sách và liên hệ nơi cung cấp thiết bị.
 • Chuẩn bị hồ sơ ban đầu của công trình, chứng từ thiết bị.
 • Làm hồ sơ nghiệm thu, phối hợp với phòng thi công trong việc nghiệm thu công trình.

5. Các bộ phận liên quan

Các bộ phận Thiết kế, Cơ khí, Cơ Điện, Nghiệm thu sẽ nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Thi công.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2018

GIÁM ĐỐC                          

đối tác

 

Scroll Up